Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

-----------------

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε κάθε δύσκολη περίοδο δεν παρασύρονται όλοι. Ο Θεός διατηρεί μία ζύμη για τις επόμενες γενιές.
 
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ

    Τα ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι μια πανελλαδική προσπάθεια, με σκοπό να παρακινήσει τους συνανθρώπους μας να προετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν τυχόν πρόσκαιρη ή μόνιμη κατάρρευση του πολιτισμού μας.

    Η δράση μας αφορά (Α) στην ενημέρωση σχετικά με κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, (Β) στην καθοδήγηση - εκπαίδευση για την ατομική ή συλλογική προετοιμασία συνανθρώπων μας και (Γ) στην δημιουργία εφεδρικών τόπων διαβίωσης στη φύση (καταφύγια), για ανθρώπους με κοινές ανησυχίες.

    Σχετικά έχει συσταθεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) "Ορεινά Καταφύγια Ελλάδος" και είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 135239826000.

    Σκοπός της ΑΜΚΕ είναι (σύμφωνα με το καταστατικό) ο εξής:

 "Σκοπός της εταιρίας είναι συνεργατικός, αλληλέγγυος και πολιτιστικός και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός. Σκοπός της εταιρίας είναι η δημιουργία δικτύου συνεργασίας, αλληλεγγύης και συνδρομής ανθρώπων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι ενδιαφέρονται να προετοιμαστούν με διάφορους τρόπους οι ίδιοι, τα μέλη των οικογενειών τους και οι φίλοι τους για τις περιπτώσεις μερικών ή ολικών καταστροφών, θεομηνιών ή πολέμων από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια. Επίσης σκοπός της εταιρίας είναι η ίδρυση και δημιουργία ορεινών κατασκηνώσεων, καταφυγίων, καταυλισμών και αποθηκών με εφόδια / εργαλεία / προμήθειες, απαραίτητα για τη ζωή στη φύση και την επιβίωση σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς τα μέσα του σημερινού πολιτισμού, η οργάνωση ομάδων και συλλογή πληροφοριών για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ανάγκες των συμμετεχόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των ίδιων και της ομάδας σε δύσκολες καταστάσεις. Επίσης η προετοιμασία με τακτικές ασκήσεις, εκδρομές και εκδηλώσεις (αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές ασκήσεις, διαλέξεις, προβολές, σεμινάρια συναυλίες κλπ σχετικά με την επιβίωση, τις γνώσεις καλλιέργειας, αυτοσυντήρησης και άλλες χρήσιμες δεξιότητες) που θα δύναται να διοργανώνει, παράγει και παρουσιάζει η εταιρία για τη γνωριμία, την εκπαίδευση και τη σύσφιξη των σχέσεων των συμμετεχόντων.  Επίσης η διοργάνωση και συνδιοργάνωση με άλλες ομάδες, σωματεία, εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΟΤΑ κλπ παρόμοιων με τις ανωτέρω εκδηλώσεων φιλανθρωπικού ή μη χαρακτήρα, η δημιουργία κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών και βίντεο, η δημιουργία ή διαχείριση ιστοσελίδων με σχετικό περιεχόμενο.

     Τα μέσα που θα χρησιμοποιεί η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της θα είναι πρόσφορα και κατάλληλα. Ιδίως προς επιδίωξη του σκοπού της, ποτέ όμως προς επιδίωξη κέρδους, δεδομένου ότι δεν είναι κερδοσκοπική, η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο με παρεμφερή ή μη σκοπό και υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις και εκμισθώσεις ακινήτων, κινητών και αυτοκινήτων να μελετά, να ανεγείρει και να κατασκευάζει για λογαριασμό της οικοδομικά και τεχνικά έργα, όπως επίσης και να πωλεί, δωρίζει, χρησιδανείζει, επαναγοράζει, εκμισθώνει, και να εκμεταλλεύεται ακίνητα, μηχανολογικό εξοπλισμό, μηχανήματα, οικόπεδα, και γενικά να εκμεταλλεύεται ανάλογα τεχνικά έργα, ακίνητα, να επεκτείνει υφιστάμενα, με τους ανάλογους εξοπλισμούς, να προσλαμβάνει και να απασχολεί ως εργοδότης προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες, πάντα στα πλαίσια του σκοπού της.

      Ειδικά και ρητά, ορίζεται με το παρόν, ότι ο σκοπός της εταιρίας είναι σαφώς μη κερδοσκοπικός, κατά την έννοια του νόμου και για το λόγο αυτό, δύναται η εταιρία, μεταξύ των άλλων, να λαμβάνει προς επίτευξη, προώθηση και ευόδωση του σκοπού αυτής κάθε φύσεως, είδους και ύψους χρηματικές και άλλες επιχορηγήσεις, παροχές και ενισχύσεις από Κρατικά, Ευρωπαϊκά και κάθε άλλου είδους ιδρύματα, ιδία οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδιώτες και φορείς."

 

    Πιστεύουμε ότι πολλά πράγματα πάνε στραβά στον κόσμο και στη χώρα μας και δεν είναι απίθανο, υπό συνθήκες, να αναγκαστούμε να οδηγηθούμε βιαίως εκτός αστικών κέντρων, προκειμένου να επιβιώσουμε.

    Ακούγεται ακραίο σενάριο και μακάρι να είναι έτσι. Εμείς είμαστε των φρονίμων τα παιδιά και θέλουμε να έχουμε ένα είδος εξασφάλισης!

    Έτσι καταλήξαμε στην δημιουργία ορεινών καταφυγίων, στην δημιουργία αποθηκών με εφόδια / προμήθειες ,απαραίτητα για την ζωή στην φύση.

    Αναζητάμε και θέλουμε καλούς ανθρώπους κοντά μας, εάν έχετε τις ίδιες ανησυχίες, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

    Χρειαζόμαστε τους πάντες, εργάτες, ιερείς, αγρότες, μηχανικούς, δικηγόρους, ιατρούς, ανέργους, πλουσίους και πτωχούς, αλλά μας ενδιαφέρει πρωτίστως να είναι καλοί άνθρωποι με όρεξη να προσφέρουν.

    Απευθυνόμαστε, κυρίως, σε ανθρώπους που δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν για την αντιμετώπιση μιας προσωρινής κατάρρευσης του πολιτισμού μας ή της εφοδιαστικής αλυσίδας των πόλεων και τους παρέχουμε μια διέξοδο στις ανησυχίες τους. Έναν ή περισσότερους προορισμούς, όπου θα έχουν περισσότερες ελπίδες επιβίωσης.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?